جوانان و آسیب های پیش رو


بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تغییر سبک زندگی دانشجویان (2)
بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تغییر سبک زندگی دانشجویان (2)
آثار مکتوب پایان نامه،پروپوزال،ایده پردازی
فرهنگ و هنر جوانان و آسیب های پیش رو
بررسی روح هنردینی در ایجاد شادکامی آسیب دیدگان زلزله استان کرمانشاه
بررسی روح هنردینی در ایجاد شادکامی آسیب دیدگان زلزله استان کرمانشاه
آثار مکتوب مقاله،یادداشت،تحلیل نویسی
فرهنگ و هنر جوانان و آسیب های پیش رو
خشونت
خشونت
آثار مکتوب مقاله،یادداشت،تحلیل نویسی
فرهنگ و هنر جوانان و آسیب های پیش رو
نقش حمایت ازمعلم درتعالی جامعه سالم
نقش حمایت ازمعلم درتعالی جامعه سالم
رسانه های صوتی و تصویری مستند
فرهنگ و هنر جوانان و آسیب های پیش رو
نوجوان سالم
نوجوان سالم
آثار مکتوب مقاله،یادداشت،تحلیل نویسی
فرهنگ و هنر جوانان و آسیب های پیش رو
در آن سوی قله ها
در آن سوی قله ها
هنر های نمایشی تئاتر و سینما
فرهنگ و هنر جوانان و آسیب های پیش رو
برگزاری کارگاه های سواد زندگی در مدارس
برگزاری کارگاه های سواد زندگی در مدارس
فعالیت های اجرایی برگزاری کلاس های آموزشی و جلسات مشاوره
فرهنگ و هنر جوانان و آسیب های پیش رو
ترک ماهواره با طب سوزنی(مجموعه داستان طنز)
ترک ماهواره با طب سوزنی(مجموعه داستان طنز)
آثار مکتوب کتاب و رمان
فرهنگ و هنر جوانان و آسیب های پیش رو
1- دنیای حقیقی در اسارت فضای مجازی 2- مدافعین مرد در تقابل توحش داعش 3 -لباس خاکی ، نشانی از سردا
1- دنیای حقیقی در اسارت فضای مجازی   2- مدافعین مرد در تقابل توحش داعش  3 -لباس خاکی ، نشانی از سردا
آثار مکتوب مقاله،یادداشت،تحلیل نویسی
فرهنگ و هنر جوانان و آسیب های پیش رو
صحبت های داغ مجری صندلی داغ با جوانان!
صحبت های داغ مجری صندلی داغ با جوانان!
رسانه های صوتی و تصویری پادکست
فرهنگ و هنر جوانان و آسیب های پیش رو
مقاله با عنوان عملكرد و نقش مسجد در تربيت و جذب جوانان (با تاکید بر نشاط اجتماعی)
مقاله با عنوان عملكرد و نقش مسجد در تربيت و جذب جوانان (با تاکید بر نشاط اجتماعی)
آثار مکتوب مقاله،یادداشت،تحلیل نویسی
فرهنگ و هنر جوانان و آسیب های پیش رو