موسیقی


نماهنگ "خاطرات" تقديم به پيشكسوتان جهاد و مقاومت
نماهنگ "خاطرات" تقديم به پيشكسوتان جهاد و مقاومت
رسانه های صوتی و تصویری موزیک و موزیک ویدئو
فرهنگ و هنر موسیقی
نماهنگ گام دوم انقلاب اسلامی ایران
نماهنگ گام دوم انقلاب اسلامی ایران
رسانه های صوتی و تصویری موزیک و موزیک ویدئو
فرهنگ و هنر موسیقی
کشورم
کشورم
رسانه های صوتی و تصویری موزیک و موزیک ویدئو
فرهنگ و هنر موسیقی
سرباز آرامش
سرباز آرامش
رسانه های صوتی و تصویری موزیک و موزیک ویدئو
فرهنگ و هنر موسیقی
خاک میهن
خاک میهن
رسانه های صوتی و تصویری موزیک و موزیک ویدئو
فرهنگ و هنر موسیقی
آتش به اختیار
آتش به اختیار
رسانه های صوتی و تصویری موزیک و موزیک ویدئو
فرهنگ و هنر موسیقی
خاک وطن
خاک وطن
رسانه های صوتی و تصویری موزیک و موزیک ویدئو
فرهنگ و هنر موسیقی
مرهم
مرهم
رسانه های صوتی و تصویری موزیک و موزیک ویدئو
فرهنگ و هنر موسیقی
چندین اثر بنام : وحدت،بسیج،قله ی عشق،سرزمین لاله ها،مردان پاک سرشت،زائر
چندین اثر بنام : وحدت،بسیج،قله ی عشق،سرزمین لاله ها،مردان پاک سرشت،زائر
رسانه های صوتی و تصویری موزیک و موزیک ویدئو
فرهنگ و هنر موسیقی
چندین اثر بنام : آلسقوط - آنتی صهیونیست - مدافعان حرم - ارث سلیمانی - رهبر من
چندین اثر بنام : آلسقوط - آنتی صهیونیست - مدافعان حرم - ارث سلیمانی - رهبر من
رسانه های صوتی و تصویری موزیک و موزیک ویدئو
فرهنگ و هنر موسیقی
گزارش تصويري فعاليت گروه سرود كارگري شهداي سايپا
گزارش تصويري فعاليت گروه سرود كارگري شهداي سايپا
فعالیت های اجرایی دیگر...
فرهنگ و هنر موسیقی
تولید سرود گروه سرود... تولید بر اساس مناسبتهای سال و ...
تولید سرود  گروه سرود... تولید بر اساس مناسبتهای سال و ...
رسانه های صوتی و تصویری موزیک و موزیک ویدئو
فرهنگ و هنر موسیقی