تشکیل کارگروه های علمی


بدون نام
بدون نام
اپلیکیشن تلفن همراه و بازی های رایانه ای اپلیکیشن و نرم افزار
علم و فناوری تشکیل کارگروه های علمی
زیبا شناسی و باز شناسی معماری ایرانی اسلامی در طراحی شهرهای نوین
زیبا شناسی و باز شناسی معماری ایرانی اسلامی در طراحی شهرهای نوین
آثار مکتوب کتاب و رمان
علم و فناوری تشکیل کارگروه های علمی
ربات انیمال بات 1و2
ربات انیمال بات 1و2
اسباب بازی بازی فکری
علم و فناوری تشکیل کارگروه های علمی
کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
رسانه های صوتی و تصویری مستند
علم و فناوری تشکیل کارگروه های علمی
ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران
ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران
رسانه های صوتی و تصویری مستند
علم و فناوری تشکیل کارگروه های علمی
طراحی و ساخت خودروهای برقی و بنزینی سفارشی و ابزآلات صنعتی
طراحی و ساخت خودروهای برقی و بنزینی سفارشی و ابزآلات صنعتی
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری تشکیل کارگروه های علمی