پوستر


رای من سلیمانی - برای سربلندی ایران
رای من سلیمانی - برای سربلندی ایران
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران شهری بیانیه گام دوم انقلاب
طراحی و اکران شهری بیانیه گام دوم انقلاب
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با نخست وزیر ژاپن - 23 خرداد 98
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با نخست وزیر ژاپن - 23 خرداد 98
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با اقشار مردم - 22 مرداد 97
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با اقشار مردم - 22 مرداد 97
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار مسؤلین دستگاه قضایی
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار مسؤلین دستگاه قضایی
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با مردم قم - 19 دیماه 97
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با مردم قم - 19 دیماه 97
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با مردم قم - 18 دیماه 98
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با مردم قم - 18 دیماه 98
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
مجموعه کارت پوستال محرم به زبان انگلیسی
مجموعه کارت پوستال محرم به زبان انگلیسی
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
بین الملل دیگر...
طرح پوستر راهپیمایی۲۲ بهمن
طرح پوستر راهپیمایی۲۲ بهمن
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
سیاست شناخت و معرفی حوادث سیاسی
جنگ پنهان
جنگ پنهان
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی
ضربه ملایم مغزی
ضربه ملایم مغزی
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
سیاست شناخت و معرفی حوادث سیاسی
امریکا دشمن جهان اسلام
امریکا دشمن جهان اسلام
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
سیاست شناخت و معرفی حوادث سیاسی