رسانه های صوتی و تصویری


انیمیشن خرگوش و کرونا
انیمیشن خرگوش و کرونا
رسانه های صوتی و تصویری انیمیشن
اجتماع و فعالیت های جهادی سلامت(پزشکی،پیراپزشکی،دندانپزشکی،مشاوره و...))
فیلم کوتاه
فیلم کوتاه
رسانه های صوتی و تصویری فیلم کوتاه
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
نماهنگ "خاطرات" تقديم به پيشكسوتان جهاد و مقاومت
نماهنگ "خاطرات" تقديم به پيشكسوتان جهاد و مقاومت
رسانه های صوتی و تصویری موزیک و موزیک ویدئو
فرهنگ و هنر موسیقی
نماهنگ "قصه مجيد" تقديم به حر مدافعان حرم آل الله "شهيد مجيد قربانخاني"
نماهنگ "قصه مجيد" تقديم به حر مدافعان حرم آل الله "شهيد مجيد قربانخاني"
رسانه های صوتی و تصویری موزیک و موزیک ویدئو
فرهنگ و هنر تکریم شهدا
رای من سلیمانی - برای سربلندی ایران
رای من سلیمانی - برای سربلندی ایران
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران شهری بیانیه گام دوم انقلاب
طراحی و اکران شهری بیانیه گام دوم انقلاب
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با نخست وزیر ژاپن - 23 خرداد 98
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با نخست وزیر ژاپن - 23 خرداد 98
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با اقشار مردم - 22 مرداد 97
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با اقشار مردم - 22 مرداد 97
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار مسؤلین دستگاه قضایی
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار مسؤلین دستگاه قضایی
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با مردم قم - 19 دیماه 97
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با مردم قم - 19 دیماه 97
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با مردم قم - 18 دیماه 98
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با مردم قم - 18 دیماه 98
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
مجموعه چند قسمتی هجرت
مجموعه چند قسمتی هجرت
رسانه های صوتی و تصویری دیگر...
فرهنگ و هنر مباحث اخلاقی و عرفان