فعالیت های جهادی


پیگیری اسفالت جاده های بین باغات و مزارع شهرستان استهبان
پیگیری اسفالت جاده های بین باغات و مزارع شهرستان استهبان
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی مطالبه گری
همایش یاوران کوچک امام حسین ع
همایش یاوران کوچک امام حسین ع
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی دیگر...
گروه جهادی زمینه سازان ظهور
گروه جهادی زمینه سازان ظهور
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی اردو ها و اقدامات جهادی
غرفه کودک برای بازدید کنندگان از بنای تاریخی مسجد امام
غرفه کودک برای بازدید کنندگان از بنای تاریخی مسجد امام
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار معرفی افراد
دیدار با جانبازان اعصاب و روان
دیدار با جانبازان اعصاب و روان
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی
طرح رفاقت
طرح رفاقت
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی اردو ها و اقدامات جهادی
طرح جهاد مهربانی
طرح جهاد مهربانی
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی اردو ها و اقدامات جهادی
دهکده استارتاپی جوانان جنوب تهران
دهکده استارتاپی جوانان جنوب تهران
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
اهدای بسته های حمایتی غذایی ، بهداشتی، البسه، لوازم منزل، لوازم آشپزخانه و..‌ ویژه سیل زدگان
اهدای بسته های حمایتی غذایی ،  بهداشتی، البسه،  لوازم منزل،  لوازم آشپزخانه و..‌  ویژه سیل زدگان
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی اردو ها و اقدامات جهادی
حضور میدانی در کنار مردم سیل زده و خدمت به آن عزیزان
حضور میدانی در کنار مردم سیل زده  و خدمت به آن عزیزان
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی اردو ها و اقدامات جهادی
جهاد اداری
جهاد اداری
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی مطالبه گری
ایستگاه بزرگ فرهنگی و جهادی فاطمیه
ایستگاه بزرگ فرهنگی و جهادی فاطمیه
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی اردو ها و اقدامات جهادی